სერვისები

ბიზნეს პროცესების მართვის სრული სერვისი ერთ სივრცეში...

ERP სისტემის დანერგვა

მობილური აპლიკაციის დეველოპმენტი

Custom დეველოპმენტი

მონაცემთა ანალიზი (BI)

CRM სისტემის დანერგვა

დოკუმენტ მენეჯმენტი

გუნდის აუთსორსინგი

ტექნიკური მხარდაჭერა

მონაცეთა ბაზის ადმინისტრირება